RODO

Informacje dotyczące polityki RODO i zarządzania danymi osobowymi

RODO – Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez administratora Zarząd Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi Perfekt Sp. z o.o. w Szczecinie. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. ul. Niemcewicza 15B, Szczecin lub na adres poczty elektronicznej: poczta.perfekt@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z obsługą nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej i mieszkań właścicieli lokali, realizowaną przez Zarząd Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi Perfekt Sp. z o.o. w Szczecinie, która jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących Wspólnotę Mieszkaniową i nas w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych realizujących zlecenia na rzecz Zarząd Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi Perfekt Sp. z o.o. w Szczecinie oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do osób trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.